Kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych (butli)


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu, osoby pracujące m.in. przy napełnianiu zbiorników powinny być odpowiednio przeszkolone i posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne w tym zakresie. Warto zatem zrobić kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych (butli), który jest najlepszym przygotowaniem do egzaminu UDT. Na takim kursie zyskuje się gruntowną wiedzę i niezbędne umiejętności, dzięki temu, że składa się on zarówno z części teoretycznej i praktycznej.


Dla kogo jest kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych (butli)


Kursy takie są skierowane do osób, które w swojej działalności mają styczność ze zbiornikami ciśnieniowymi. Są to m.in. strażacy i osoby chcące wstąpić do straży pożarnej, pracownicy branży rozrywkowej i przemysłu spożywczego, płetwonurkowie i pracownicy służby zdrowia. W kursie mogą wziąć również udział osoby planujące podjęcie pracy ze zbiornikami ciśnieniowymi za granicą – wydawane po egzaminie UDT uprawnienia są honorowane w Unii Europejskiej.