Certyfikat dla personelu - F-gazy


Osoby, które w swojej pracy zajmują się instalacją, konserwacją i serwisowaniem urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz te, które odzyskują z nich te gazy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia potwierdzane certyfikatem. Certyfikat dla personelu (F-gazy) można uzyskać w drodze szkolenia zakończonego egzaminem. Taki kurs jest organizowany z myślą o osobach pracujących, dlatego całe szkolenie, łącznie z egzaminem jest przeprowadzane w ciągu dwóch dni. W jego programie są zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, dające uczestnikom konkretną wiedzę i umiejętności umożliwiające uzyskanie certyfikatu. Istotną informacją jest fakt, iż certyfikat jest wydawany bezterminowo, dzięki czemu nie ma konieczności odnawiania uprawnień.


Uzyskaj certyfikat F-gazy dla personelu w OSZ Omega


Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega prowadzi szkolenia umożliwiające uzyskanie certyfikatu F-gazowego. Jesteśmy jednostką certyfikowaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o najbliższych planowanych kursach. Osoby zapisujące się jednocześnie na certyfikat dla personelu F-gazy oraz na kursy lutowania twardego i napełniania zbiorników przenośnych mogą liczyć w naszym ośrodku na korzystne zniżki. Dzięki temu możliwe jest zdobycie większej ilości uprawnień w lepszej cenie.